ZFP rozjíždí školu podnikání

autor článku: ZFP GROUP

ve spolupráci se společností ART ECON vznikl unikátní projekt, který má za cíl sloučit praktické dovednosti s teoretickou přípravou a podílet se na sebevzděláváním a kariérním růstem. Studiem ZFP Školy podnikání získáte titul diplomovaný specialista (DiS.) Škola ART ECON pod původním názvem PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. byla založena již roku 1992. V současné chvíli zde studuje přes 300 studentů a absolvovalo ji více než 3000 studentů v moderních vzdělávacích programech jako je Cestovní ruch či Žurnalistika a nová média. Na jaké obory se můžete těšit Finanční poradenství - studium v Praze. Cílem vzdělávacího programu Finanční poradenství je studenty seznámit se základními principy finančního poradenství a aplikovat tyto principy v konkrétních případech poradenské praxe. Studenti se naučí orientovat v problematice finančního trhu, znát konkrétní finanční produkty a dokázat je optimálně využívat k uspokojení potřeb potenciálních klientů při předem definované struktuře analýzy podmínek vedoucí k dosažení finanční nezávislosti. Finanční řízení - studium v Prostějově. Díky důrazu na obsah spojený s legislativními, daňovými, organizačními a manažerskými předměty ve vztahu k samostatnému podnikání, včetně ověření těchto podmínek a funkcionalit ve fiktivní firmě, je absolvent schopen samostatné podnikatelské aktivity. Absolvent se orientuje v produktech finančního trhu, v daňových zákonech, je schopen komunikace na odborné úrovni v cizím jazyce, ovládá postupy a principy účetnictví, chápe význam a postupy hospodářské politiky.

Tomáš Síkora

+420 603 574 862
srk13.sikora@zfpakademie.cz

domluvme si termín konzultace

kancelář

Tomáš Síkora s.r.o.
Litovelská 101/17
779 00 Olomouc
IČ 06305938

asistentka Tereza Fojtů
+420 731 142 160
srk13@zfpakademie.cz

otevřeno

pondělí 8:00 - 15:00
úterý 8:00 - 14:00
středa 8:00 - 15:00
čtvrtek 8:00 - 13:00
home office
pátek 8:00 - 10:00